I přes četné studentské protesty přecházejí stejně jako v jarním období vysoké školy na distanční výuku. Během video hovorů, které jsou součástí online studia, bude studentům nově zakázáno používat jakékoliv obličejové filtry.

Zdaleka nejpoužívanějším filtrem, který nyní chytrá zařízení nabízejí, jsou podle statistiky psí ouška s čenichem a vyplazeným jazykem. Nadužívání této zdánlivě neškodné funkce způsobilo, že drtivá většina lidí začne při pohledu na výše zmíněný filtr nekontrolovaně zvracet, či se minimálně bude chtít samou trapností vypařit z místnosti.

Celá výuka by tak podle expertů mohla být poznamenána tímto nevkusným humorem, a studenti by tak nikdy neměli šanci načerpat potřebné informace a zkušenosti ke složení závěrečných zkoušek.

Právě z tohoto důvodu se vysoké školy jednohlasně shodly na tom, že jakýkoliv student používající filtr během video výuky bude po zásluze potrestán. V případě psích oušek bude viník bez milosti vyloučen ze studia, za jakýkoliv jiný filtr pak hrozí podmíněné vyloučení.