Kontroverzní vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích hlavního města vešla v účinnost 1. července 2022. Celkem se jedná o 1036 míst, na kterých však mají policisté poslední týdny problém dokázat, že daná osoba má ve své lahvi opravdu alkoholický nápoj. Jejich pravomoce byly tak radou hl. m. Prahy nyní rozšířeny.

Počínaje příštím týdnem budou mít pražští strážníci možnost ochutnat obsah jakékoliv lahve držené občany na více než tisícovce míst, které nové nařízení navýšilo z původního počtu 837. Pokud v dané lahvi identifikuje policista obsah alkoholu, má povoleno na místě dotyčnou osobu zadržet a za každý půl litr alkoholického nápoje navíc hříšníkovi uštědřit pět ran obuškem.

Aby se občané necítili šikanováni, policisté mají v případě identifikace alkoholického nápoje povinnost ochutnat obsah lahve znovu, aby si byli naprosto jistí. Pokud ani po druhém ochutnání nedokážou s jistotou říct, že se jedná o alkoholický nápoj, jejich povinností je ochutnávat tak dlouho, dokud tomu tak nebude.

Rozšíření pravomocí schválila dnes rada hl. m. Prahy. V platnost vstoupí 15. července 2022, tedy příští pondělí.

Detailnější informace o mentální retardaci našich politiků a jejich blízkých spolupracovníků Vám poskytneme v průběhu dne.

zdroj úvodní fotografie: praha.eu