Mileniálové, nejhorší generace v historii, jak jí mnozí nazývají, mají na svědomí tvrdý pád firem a společností, které se soustředí na výrobu či prodej domovních zvonků.

Podle nejnovějších statistik klesly prodeje domovních zvonků v posledních deseti letech o více než 800%. Je tomu tak z důvodu, že valná většina mileniálů (až 99,5% z nich) upřednostňuje spíše napsání textové zprávu než zazvonění na zvonek u vstupních dveří.

Z výzkumu můžeme také zjistit, že nejpoužívanější zprávy pro oznámení přítomnosti u kamarádova bydliště v dnešní době jsou:

  1. jsem tady
  2. dole
  3. už tady máš bejt 4 minuty, ty magore!

Pokud budou i nadále mladí lidé v tomto trendu pokračovat, očekává se, že celý průmysl točící se okolo výroby a prodeje domovních zvonků bude do několika málo let pouhou historií.